Weer starten in het nieuwe normaal

De eindvolgtoetsen kunnen je daarbij helpen!

E-toetsen

Achterstand in beeld

In deze coronatijd staan we voor veel uitdagingen in het onderwijs. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de leerlingen het afgelopen schooljaar een lange periode niet naar school gegaan.
Vanaf half maart hadden we een lockdown op het eiland. Daardoor kwam ook het onderwijs in één keer stil te liggen. Gelukkig kwam beetje bij beetje het online-lesgeven wat op gang. Maar niet overal verliep dit even soepel. 
Mede hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen leerlingen. 

Inmiddels is het onderwijs weer hervat en dat betekent ook dat het afnemen van de formatieve Volgtoetsen weer tot de mogelijkheden behoort. De M-toetsen voor groep 6 en 7 zijn door de meeste scholen afgenomen in het begin van dit kalenderjaar en de analyses daarvan hebben inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn voor de meeste scholen de rapportages daarvan tot stand gekomen en zijn deze digitaal geleverd.
De E-toetsen die in mei/juni 2020 gepland waren, konden door de coronavirus door de meeste scholen niet worden afgenomen. Over het afnemen van de geplande E-toetsen hebben we verschillende vragen vanuit het veld gekregen. Die kwamen samengevat vooral neer op het volgende: is het nog zinvol om de E-toetsen dit schooljaar nog af te nemen, omdat leerlingen misschien te weinig les hebben gehad en zich te weinig hebben kunnen ontwikkelen?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we stilstaan bij het doel van de volgtoetsen.

Doel van de Volgtoetsen

Het enige doel van de Volgtoetsen is precies wat de naam al zegt: het volgen van uw leerlingen in hun ontwikkeling. Op dit moment zullen er globaal drie groepen leerlingen zijn:

  • Leerlingen zonder achterstand ten opzichte van de door u uitgezette ontwikkelingslijn (zij hebben met de alternatieve lesmogelijkheden in de afgelopen maanden zich kunnen ontwikkelen zoals bedacht in een situatie zonder COVID-19);
  • Leerlingen met een kleine achterstand (zij hebben geen noemenswaardige problemen ondervonden en daar waar ze een achterstand zouden hebben, is die snel weg te werken);
  • Leerlingen met een wat grotere achterstand (zij hebben wat meer intensieve begeleiding nodig om op het geplande peil te komen).

Voor al deze leerlingen geldt dat een afname van de E-toetsen zeker zinvol is: op basis van de resultaten kunt u snel zien welke leerlingen op welke (deel)vaardigheden extra of geen verdere ondersteuning nodig hebben.

Vandaar dat het ETE in maand juni 2020 naar de scholen kenbaar heeft gemaakt dat zij ook kunnen kiezen voor een afname aan het begin van het nieuwe schooljaar (uiterlijk medio september 2020). 

Op basis van de verkregen resultaten en andere toets- en observatiemomenten kan dan een handelingsplan voor de leerlingen opgesteld worden. En met dit handelingsplan kan dan getracht worden de opgelopen achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken. 

Wij wensen u veel succes en sterkte toe met het ondersteunen van uw leerlingen in hun onderwijsproces, ook in deze moeilijke tijden.  ‘Heeft u ideeën of tips over manieren waarop de VT hiervoor nog beter kunnen worden gebruikt? Wij horen graag van u.’ Stuur dan een e-mail naar dit e-mailadres: elke.devries@ete.cw