Mens en Maatschappij VSBO PKL 2017 – Correctievoorschrift