ETE Leerlingvolgsysteem

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Formatief rapporteren met het 'stoplichtrapportage'

In ontwikkeling is een formatieve manier van rapporteren. Het ‘stoplichtrapportage’. Dit bestaat uit rapportage over de prestaties van leerlingen op gedetailleerde leerdoelen. Een ‘stoplichtrapportage’ geeft aan of leerlingen een bepaald einddoel hebben bereikt.
Hoe werkt dat? Op verschillende momenten krijgen de leerlingen een test aangeboden met ongeveer 90 items. Elk leerdoel wordt vertegenwoordigd door ongeveer 10 items. De metingen gebeuren eens per jaar aan het einde van de leerjaren 3, 4 en 5 en tweemaal per jaar in de leerjaren 6 en 7.

Om te controleren of een leerdoel wordt bereikt, moet een leerling ongeveer 70% van de items correct beantwoorden. Het verkeerslicht geeft dan groen (‘goed’). Een score tussen 50 en 70% resulteert in een oranje licht (‘voldoende’) en een score lager dan 50% in een rode kleur (‘onvoldoende’). Het scoren van antwoorden door de leerkracht resulteert in directe feedback zoals hieronder getoond in de figuur. Tegelijkertijd worden gegevens van alle leerlingen verwerkt door het ETE om een rapportage van de groei van individuen en een schoolrapportage te ontwikkelen.

De kolommen tonen vier van de huidige afnamemomenten (M6, E6, M7 en E7). De bovenste rij toont de gedetailleerde (16) leerdoelen per afnamemoment en daaronder staan per rij de resultaten van elke deelnemende leerling per leerdoel. Op deze manier wordt de groei per leerling per afnamemoment zichtbaar gedurende de jaren van het funderend onderwijs.
De bovenste rij toont weer de verschillende leerdoelen, maar nu staan in één kolom de resultaten van alle afnamemomenten (E3, E4, enz.). Zo wordt de groei per leerdoel per leerling (eerste kolom, genoemd ‘onbekend’ vanwege privacy) gedurende de jaren van het funderend onderwijs zichtbaar.