Funderend Onderwijs

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Een stevige basis voor iedere leerling

Het funderend onderwijs (FO) heeft de opdracht zorg te dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen. 
Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.
Binnen dat funderend onderwijs heeft het ETE een belangrijke rol. Wij helpen bijvoorbeeld docenten om de vorderingen van de leerlingen te monitoren door middel van volgtoetsen (VT). Ook verzorgen wij de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO).

Coronavirus:
Weer starten in het nieuwe normaal

Met de E-toetsen achterstand in beeld krijgen
We helpen je graag!