Naturalisatietoets

Hoe kunt u Nederlander worden?

Voor wie?

De naturalisatietoets is bedoeld voor personen die een naturalisatieverzoek willen indienen om Nederlander te worden en geen diploma en cijferlijst voortgezet onderwijs hebben behaald binnen het Koninkrijk, Suriname en België.
Zie voor verdere voorwaarden de brochure ‘Prueba di Naturalisashon’. Deze kunt u hier downloaden.

 

Wat?

De naturalisatietoets bestaat uit 3 verplichte onderdelen:
1. Kennis van de staatsinrichting en maatschappij
2. Taalvaardigheid Papiamentu
3. Taalvaardigheid Nederlands

Taalvaardigheid Papiamentu en Nederlands, examineert vier taalvaardigheden, namelijk lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Examen Nederlands:

  •  Het examen Nederlands wordt voor alle vier onderdelen digitaal (op computer) afgenomen.

Examen Papiamentu:

  • Het examen Papiamentu wordt voor alle vier onderdelen digitaal (op computer) afgenomen.

Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze onderdelen kunt u vinden in de brochure ‘Prueba di Naturalisashon’. Deze kunt u hier downloaden.

 

Regels voor de naturalisatietoets

In de brochure ‘Prueba di Naturalisashon’ vindt u alle informatie over de regels met betrekking tot de naturalisatietoets. Deze kunt u hier downloaden.
Om de examens die vallen onder de naturalisatietoets af te leggen, hebt u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) nodig.

Voorbereiden voor de naturalisatietoets

Het ETE raadt u aan om de tijd te nemen om uzelf goed voor te bereiden op de naturalisatietoets, met name voor het onderdeel Nederlands, voordat u zich aanmeldt voor de verschillende examens. Volgens vakdeskundigen is het haast onmogelijk om in een paar maanden tijd een vreemde taal op alle vier de vaardigheidsniveaus in voldoende mate te beheersen, vooral wanneer men deze taal niet dagelijks spreekt.
Om na te gaan wat u moet beheersen, is het heel belangrijk dat u de eindtermen doorneemt. U kunt deze eindtermen hier downloaden.

U kunt ook via de website van DUO, www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp, oefenmateriaal vinden voor het onderdeel Nederlands.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examenorganisatie van ETE tijdens kantooruren op telefoonnummer +5999 434 3700 of 434-3761 of stuur een e-mail naar naturalisashon@ete.cw.