Voor wie?

het landsexamen is op de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het ‘reguliere’ voortgezet onderwijs en alsnog een vsbo-, havo- of vwo-diploma willen halen. Daarnaast kunnen leerlingen die ingeschreven zijn op een dag- of avondschool en om bepaalde redenen buiten de school om examen willen doen in een extra vak, zich ook aanmelden. Voor het behalen van een vsbo-diploma kunt u alleen een landsexamen afleggen op het niveau van tkl (de theoretisch kadergerichte leerweg). Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen.

Wat?

U kunt zich aanmelden voor een volledig examen, een deelexamen of een aanvullend examen. Bij een deelexamen kunt u in één of meerdere vakken examen doen en er is sprake van een aanvullend examen als u ingeschreven bent op een dag- of avondschool en u wilt in één extra vak examen afleggen. Het landsexamen bestaat voor elk vak uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen (CE) en het commissie-examen (CIE). Het centraal examen van het landsexamen is exact gelijk aan het centraal examen van het reguliere onderwijs. Het wordt ook volgens hetzelfde rooster in dezelfde periode (mei en juni) afgenomen. De commissie-examens (CIE) worden in plaats van de schoolexamens (SE) van de 'reguliere' scholen afgenomen. Het CIE is in de meeste gevallen een mondeling examen. Sommige vakken hebben daarnaast ook nog een schriftelijk deel. De schriftelijke CIE's worden afgenomen in de maanden januari en maart van het desbetreffende examenjaar. Rooster commissie-examens – Rooster kijk- en luistertoetsen 1e en 2e tijdvak – Rooster schriftelijke toetsen 1e en 2e tijdvak De mondelinge CIE's worden in de maand maart van het desbetreffende examenjaar afgenomen. Het rooster voor de mondelinge examens zal eind februari 2020 klaar zijn en te zijner tijd op de website geplaatst worden.

Verschillen

Verschillen tussen het landsexamen en het examen in het regulier onderwijs. Landsexamen
 • U hebt geen vooropleiding nodig om het landsexamen af te leggen.
 • U hoeft niet in alle vakken examen te doen.
 • U kunt er voor kiezen om alleen deelcertificaten te behalen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het examen en het u eigen maken van de examenstof. Dit omdat u niet verbonden bent aan een school. Voor een beter resultaat op uw landsexamen raden wij u daarom aan om extra begeleiding te zoeken door bijvoorbeeld vakdeskundigen te raadplegen
 • U moet zelf zorgdragen voor de benodigde studieboeken, studiematerialen en hulpmiddelen.
Overeenkomsten tussen het landsexamen en het examen in het regulier onderwijs
 • dezelfde exameneisen
 • dezelfde schriftelijke centrale examens
 • gelijkwaardige diploma’s

Regels voor het examen

In het Examenreglement 2020 landsexamens vo vindt u alle regels voor het landsexamen vo voor 2020. In de programma’s voor toetsing & afsluiting (PTA’s) staan per vak de regels voor het afleggen van een landsexamen. Om examens af te leggen, hebt u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of sedula) nodig.

Vrijstelling of ontheffing voor een examenvak

Vrijstelling Hebt u al eerder een eindexamen vsbo, havo, vwo gedaan en een voldoende, = 6.0 of hoger, behaald voor bepaalde onderdelen van het examen, dan komt u in aanmerking voor een vrijstelling van rechtswege. Wilt u hiervan gebruik maken? Wat moet u doen? Stuur dan een kopie van uw gewaarmerkte en getekende cijferlijst of certificaat inclusief een bewijs van vrijstelling mee met het aanmeldingsformulier. Ontheffing Denkt u dat u ontheffing (vrijstelling op verzoek) kunt krijgen voor een examenvak op basis van een bewijsstuk van een andere, gelijkwaardige opleiding? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. Wat moet u doen?
 1. Schrijf een brief waarin u ontheffing vraagt voor een bepaald vak.
 2. Voeg toe: het originele bewijsstuk, een gedetailleerde leerstofomschrijving en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 3. Lever uw brief in uiterlijk 16 september 2019 bij:

ETE, Landsexamencommissie, ministerie van OWCS Schouwburgweg 26, Office Complex APC Plaza Willemstad, Curaçao

Terugtrekken

Besluit u toch geen examen te doen? Dan trekt u zich terug voor het examen. Terugtrekken kan altijd, maar vanwege kosten verbonden aan de voorbereidingen krijgt u uw examengeld niet terug.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examenorganisatie van het ETE op telefoonnummer +5999 434-3765 of stuur een e-mail naar landsexamens@ete.cw. Volgende: Aanmelden