Missie en strategie

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Missie en strategie

ETE waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en dat doen we graag samen met onze stakeholders. We ontwikkelen toetsen, examens en overige meetinstrumenten die uitgaan van de onderwijsdoelstellingen en onderwijseisen. We staan voor betrouwbaar, valide en transparant meten. Daardoor kunnen leerlingen op een eerlijke wijze laten zien wat ze weten en kunnen.

Ook ondersteunen we scholen om de eigen, interne kwaliteit te waarborgen door middel van kennisoverdracht, screening en objectieve volginstrumenten aan te bieden. We geloven dat we samen de kwaliteit van het onderwijs moeten én kunnen waarborgen en zo aan alle leerlingen gelijke kansen kunnen geven voor een goed (vervolg)onderwijs.