Naturalisatietoets

Hoe kunt u Nederlander worden?

Aanmelding

De aanmelding voor de naturalisatietoets vindt jaarlijks plaats in de periode februari-april. In januari van het desbetreffende examenjaar, zal alle specifieke informatie omtrent het aanmeldingsproces op deze website en in de lokale kranten worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u de ‘Planifikashon Prueba Naturalisashon’ raadplegen voor alle acties die ondernomen dienen te worden om uzelf aan te melden. U kunt dit document hier downloaden.

Belangrijk!
Bekijk vóór het aanmelden welke eindtermen u moet beheersen om het certificaat te behalen.

Voorwaarden

U kunt de naturalisatietoets alleen afleggen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent ingeschreven op Curaçao;
  • u woont minimaal 3 jaar (voor een gehuwd persoon) of 5 jaar (voor een ongehuwd persoon) onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning op Curaçao.

Examenoproep

Uw examenoproep wordt gemaild nadat u:

  • het aanmeldingstraject hebt doorlopen;
  • de betaling voor het examenonderdeel (onderdelen) hebt voldaan en het ETE uw betalingsbewijs heeft ontvangen.

In uw brief met de examenoproep (karta konvokatorio) staat de locatie waar u het examen moet afleggen en wanneer u het examenonderdeel(onderdelen) moet doen.

In de planning ‘Planifikashon Prueba Naturalisashon’ staat vermeld in welke periode u de examenoproep zult ontvangen. Mocht u de oproep in die periode niet hebben ontvangen, bel dan tijdens kantooruren naar +5999 434 3700 of 434-3761 of stuur een e-mail naar naturalisashon@ete.cw