Naturalisatietoets

Hoe kunt u Nederlander worden?

Aanmelding

Klik hier om Aan te melden.

De aanmelding voor de naturalisatietoets vindt plaats in de maanden januari en mei 2022. In januari van het desbetreffende examenjaar, zal alle specifieke informatie omtrent het aanmeldingsproces op deze website en in de lokale kranten worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u de ‘Planifikashon Prueba di Naturalisashon 2022’ en de Advertentie raadplegen voor alle overige informatie met betrekking tot de aanmelding voor de examens. U kunt deze documenten hier downloaden.

Voorwaarden

U kunt de naturalisatietoets alleen afleggen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent ingeschreven op Curaçao en in het bezit van een geldige verblijfsvergunning;
  • voldoende zijn ingeburgerd:
    – de taal Papiamentu en de Nederlandse taal voldoende beheersen op niveau A2
    – kennis van de staatsinrichting en maatschappij conform de thema’s en eindtermen.

Belangrijk:

Bekijk vóór het aanmelden welke thema’s en eindtermen u
moet beheersen om het certificaat te behalen.

Examenoproep

Uw examenoproep wordt gemaild nadat u:

  • het aanmeldingstraject hebt doorlopen;
  • de betaling voor het examenonderdeel (onderdelen) hebt voldaan en het ETE uw betalingsbewijs heeft ontvangen.

In uw brief met de examenoproep (karta konvokatorio) staat de locatie waar u het examen moet afleggen en wanneer u het examenonderdeel(onderdelen) moet doen.

In de planning ‘Planifikashon Prueba Naturalisashon’ staat vermeld in welke periode u de examenoproep zult ontvangen. Mocht u de oproep in die periode niet hebben ontvangen, bel dan tijdens kantooruren naar +5999 434 3700 of 434-3761 of stuur een e-mail naar naturalisashon@ete.cw