Naturalisatietoets

Hoe kunt u Nederlander worden?

U wilt Nederlander worden door naturalisatie?

Om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, is het overleggen van een certificaat naturalisatietoets slechts een vereiste. Om dit certificaat te behalen moet u de naturalisatietoets met goed gevolg afleggen. U kunt zich bij het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE) aanmelden voor deze naturalisatietoets.

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), een uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport is op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap, de aangewezen organisatie om de naturalisatietoets af te nemen. Het ETE is verantwoordelijk voor de inhoud en de afname van de naturalisatietoets. De inhoudelijke eisen (eindtermen) die gesteld worden aan de naturalisatietoets zijn op- en vastgesteld door het ministerie van Justitie van Nederland.

De naturalisatietoets is gebaseerd op de Regeling Naturalisatietoets Curaçao 2011 van 15 december 2010, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 20949 d.d. 30 december 2010.
Deze kunt u hier downloaden.

De naturalisatietoets wordt gefaciliteerd door een door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) ingestelde commissie, te weten de Examencommissie Naturalisatietoets.