Vakinformatie/ PTA Landsexamens 2021

Havo

Examenvak PTA
1 Papiamentu
2 Nederlands
3 Engels
4 Spaans
5 Frans
6 Algemene Sociale Wetenschappen
7 Economie
8 Bedrijfseconomie
9 Geschiedenis
10 Aardrijkskunde (volgt)
11 Kunstvak algemeen
12 Wiskunde A
13 Wiskunde B
14 Natuurkunde
15 Scheikunde
16 Biologie
17 Informatica