ETE Leerlingvolgsysteem

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Rapportages op alle niveaus

Nieuw: formatief rapporteren met het 'stoplichtrapportage'

Met de toetsen werkt u volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. Een belangrijk doel is om groei in de loop van de tijd te rapporteren. Dit kan zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau.
Het signaleren start met het afnemen en nakijken van de toetsen. De resultaten daarvan kunt u verwerken tot leerlingrapporten.
De resultaten van individuele leerlingen kunt u verwerken tot groepsrapportage. Het groepsoverzicht maakt duidelijk hoe de groep er als geheel voor staat.
Wanneer u de groepsoverzichten van alle groepen, van meerdere leerjaren en van meerdere leergebieden naast elkaar legt en een schoolrapport maakt, krijgt u een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op uw school.

'Stoplichtrapportage'