Van examenadministrateur tot toetsexpert

Dit zijn wij!

Kernwaarden

ETE, het voormalige Examenbureau, is van oudsher de examenorganisatie op Curaçao die voorheen ten dienste stond van de Nederlandse Antillen. Nu is het ETE verantwoordelijk voor de centrale examinering en examenadministratie van Curaçao.

In 2000 is het ETE opgericht als een expertisecentrum op het gebied van toetsing en examinering. ETE is sindsdien een professionele organisatie binnen de overheid van Curaçao, die examens en toetsen ontwikkelt, legitimeert, administreert en ook trainingen en advies verzorgt op gebied van toetsen en examens.

Daarnaast is ETE ook een officieel waarderingsorgaan voor vaststelling van het niveau van buitenlandse diploma’s die op Curaçao moeten kunnen gelden.

Bovendien levert ETE diensten aan Sint Maarten, Aruba en de eilanden van Caribisch Nederland (CN) zoals examens die ook daar gebruikt (kunnen) worden. ETE werkt tevens nauw samen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE), DUO, Nuffic en Cito in alle ontwikkelingen die op het gebied van examinering op Curaçao en in het Caribisch gebied plaatsvinden.