Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Welke documenten moet u inleveren?

Om uw diploma te kunnen laten waarderen, hebben wij een aantal documenten nodig. Het aantal vereiste documenten verschilt per land en per opleiding.

Hieronder staan de documenten die u altijd moet inleveren. Als uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij uw diploma niet waarderen.

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor diplomawaardering. Vergeet niet uw handtekening onder het formulier te zetten.
  • Het originele diploma en de cijferlijst. Deze worden na verificatie direct aan u geretourneerd.
  • Een gewaarmerkte kopie van het diploma en de cijferlijst of het vakkenoverzicht dat u wilt laten waarderen. Let op: we willen alleen documenten die u van uw school c.q. opleiding hebt gekregen.
  • De cijferlijst of het vakkenoverzicht moet alle studiejaren weergeven.
  • Indien het een buitenlands (dus geen Curaçaos) diploma betreft, dient tevens een door de daartoe bevoegde autoriteiten van het land van herkomst ondertekend en gewaarmerkt document te worden overlegd, waaruit blijkt dat de opleiding, of het instituut dat het diploma heeft afgegeven, in dat land erkend c.q. geaccrediteerd is.
  • Een overzicht van de (voor-) opleidingen, eventueel behaalde diploma’s en land of landen, waar die gevolgd c.q. behaald zijn.
  • Eventueel eerder behaalde diploma’s worden overlegd (indien dat naar de mening van de entiteit Diplomawaardering, t.w. het ETE, noodzakelijk wordt geacht). Dit is met name van belang voor diploma’s binnen het hoger onderwijs.
  • Een kopie van de beëdigde vertaling van het diploma en vakkenoverzicht(en)/cijferlijs(en). Een vertaling is nodig als de school of universiteit de documenten niet in het Nederlands, Engels of Spaans heeft afgeven.
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of ID-bewijs. Een kopie van het rijbewijs wordt niet geaccepteerd als een geldig identiteitsbewijs.
  • Het originele betalingsbewijs.