Let op: Deze pagina is onder constructie.
De huidige informatie-documenten hebben betrekking op het examenjaar 2021-2022.
De informatie voor het jaar 2022-2023 wordt per 15 augustus 2022 geupload.

Aanmelden

U kunt zich van 15 augustus tot en met 15 september 2022 aanmelden voor het landsexamen 2023. U dient daarvoor het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en versturen.

Samen met het aanmeldingsformulier dient u de volgende stukken te scannen en mee te leveren:

  Checklist in te leveren stukken 
  een geldig identiteitsbewijs
  in geval van bijzondere omstandigheden: een verzoekbrief met
deskundigenverklaring
  in geval van vrijstelling van rechtswege: een bewijs van kennis met kopie van
een gewaarmerkte cijferlijst

Bekijk vóór het aanmelden welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma.

Voorwaarden

U kunt alleen landsexamen afleggen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U staat niet ingeschreven voor het eindexamen aan een dagschool, een avondschool of een dagavondschool van hetzelfde schooltype.
  • U bent niet meer leerplichtig.

Deze voorwaarden gelden niet als u een aanvullend landsexamen doet. De voorwaarden voor aanmelding vindt u ook in artikel 3 van het Examenreglement 2023 landsexamens vo.

Kosten en betalen

Deelnemen aan het landsexamen VO kost fl. 30,- per vak, met een maximum van fl. 90,-. Een volledig examen (alle benodigde vakken) voor 1 schoolsoort kost fl. 75,-. U dient het examengeld te storten via de  Maduro & Curiel’s Bank op landsrekeningnummer 31968306 t.n.v. Ministerie van OWCS t.b.v. landsexamens VO met vermelding van LEX 2023 en uw naam. Het originele betalingsbewijs moet u uiterlijk vrijdag 4 november 2022 hier uploaden.

Na uw aanmelding

Bij ontvangst van uw aanmelding wordt deze direct gecontroleerd door de landsexamencommissie. Indien er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn in uw aanmelding, neemt de secretaris van de landsexamencommissie contact met u op. Daarnaast krijgt u binnen 1 week na de aanmeldingsperiode een brief per e-mail. In de brief staan o.a. uw aanmeldingsgegevens. Staan er fouten in de brief of hebt u na 1 week nog geen brief gekregen? Mail dan naar landsexamens@ete.cw.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 29 september 2022 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Op deze dag zal de voorzitter van de landsexamencommissie informatie verstrekken over de landsexamens.

Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vsbo.
Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens havo.
Hier vindt u alle relevante informatie over de landsexamens vwo.

Wijziging vakken

U kunt tot en met vrijdag 4 november 2022 wijzigingen doorgeven in uw vakken en/of profiel c.q. sector. Vul hiervoor het bijgaande wijzigingsformulier in, en upload dit of e-mailen naar landsexamens@ete.cw.

Bevestiging aanmelding

Om organisatorische redenen is het nodig dat u uw aanmelding bevestigt. Daarvoor dient u het bevestigingsformulier in te vullen en versturen. U kunt echter op dat moment geen wijzigingen meer aanbrengen in uw examenvakken en/of profiel c.q. sector.

U dient uw aanmelding te bevestigen op uiterlijk 2 december 2022.

Inleveren werkstukken, literatuurlijsten/leesdossiers

Voor sommige vakken moet u uiterlijk 20 januari 2023 een werkstuk of literatuurlijst en/of leesdossier inleveren. Als u deze stukken niet, te laat of onvolledig inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge CIE en het schriftelijk CE van dit vak.

Volgende: Afname examens

Leave a Reply

Your email address will not be published.