Aanmelding Landsexamen VSBO-TKL 2021


Hebt u geen vsbo-tkl-diploma? En wilt u dit wel halen, maar u bent niet ingeschreven in het reguliere onderwijs? Dan biedt de overheid een alternatieve mogelijkheid om dit diploma te halen, namelijk middels het landsexamen. Een landsexamen is gelijkwaardig aan een examen van een gewone school.

U kunt zich aanmelden voor een volledig examen, een deelexamen of een aanvullend examen. Bij een deelexamen kunt u in één of meerdere vakken examen doen en er is sprake van een aanvullend examen als u ingeschreven bent op een dag- of avondschool en u wilt in één extra vak examen afleggen.

In het Examenreglement 2021 landsexamens voortgezet onderwijs vindt u alle regels voor het landsexamen.

U kunt zich van 15 augustus tot en met 15 september 2020 aanmelden voor het landsexamen 2021.

Vul onderstaand formulier in.

Vragen of problemen met invullen?
Lees eerst de toelichting.

Contact
Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examenorganisatie van ETE op telefoonnummer +5999 434-3765 of stuur een e-mail naar landsexamens@ete.cw.

De verplichte velden zijn met een sterretje * gemarkeerd.


1 Wie bent u?

2 Waar woont u?

5 Kies uw sector en vak(ken) waarin u vsbo-tkl examen wilt afleggen.
Lees de toelichting. Als u een volledig examen doet, dan moet u in alle vakken van de sector examen doen, tenzij u vrijstelling heeft.

Zijn er persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een fysieke afwijking) die van invloed zijn op uw examen en waarvoor een voorziening moet worden getroffen?
Lees de toelichting.

Hebt u al eerder een eindexamen vsbo gedaan en een voldoende behaald voor bepaalde onderdelen van het examen, dan komt u in aanmerking voor een vrijstelling. Wilt u hiervan gebruik maken? Lees de toelichting.