Waar?

De schriftelijke en mondelinge landsexamens vinden plaats bij het ETE:

ETE, ministerie van OWCS
Schouwburgweg 26, Office Complex APC Plaza
Willemstad, Curaçao

Indien u een aanvullend examen doet, kunt u opteren om het CE op school af te leggen. Hiervoor moet u wel tijdig, doch uiterlijk vrijdag 6 december 2019, een schriftelijk verzoek indienen per e-mail naar landsexamens@ete.cw.

Examenoproep

Ongeveer 2 weken vóór uw commissie- en centrale examens krijgt u een examenoproep. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan direct naar +5999 434-3765 of mail naar landsexamens@ete.cw.

Rooster commissie-examens

Periode schriftelijke CIE’s

Rooster kijk- en luistertoetsen 1e en 2e tijdvak

Rooster schriftelijke toetsen 1e en 2e tijdvak

 

Periode mondelinge CIE’s

De mondelinge examens vinden plaats in de periode van: 1 tot en met 31 maart 2020

Het rooster voor de mondelinge CIE’s wordt 10 dagen vóór het examen middels een examenoproep naar de kandidaten gemaild.

 

Rooster centrale examens

De schriftelijke CE’s vinden tegelijk plaats met de schriftelijke CE’s op de reguliere scholen. U vindt hier de roosters per tijdvak.

Examenroosters 1e tijdvak 2020

vsbo-tkl
havo
vwo

Examenroosters 2e tijdvak 2020

Het examenrooster van het tweede tijdvak wordt in maart 2020 bekend gemaakt. Dit rooster zal te zijner tijd op de website worden geplaatst.

Bijzondere omstandigheden

Bij het examen kunnen wij rekening houden met uw persoonlijke situatie. Na uw aanmelding kunt u per e-mail vragen om een extra voorziening. Vaak moet u hiervoor ook een deskundigenverklaring meesturen. Voorbeelden hiervan zijn een verklaring c.q. brief van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.

Welke extra voorzieningen zijn mogelijk?

  • een half uur extra tijd bij schriftelijke examens en 10 minuten extra bij de voorbereiding op het mondeling examen
  • examenopgaven op Daisy-rom (alleen bij de schriftelijke CE’s afkomstig uit Nederland in het 1e tijdvak)
  • spraaksynthese-pdf bestanden met examenopgaven (alleen bij de schriftelijke CE’s afkomstig uit Nederland in het 1e en 2e tijdvak)
  • een voorleeshulp (bij alle examens van het ETE in het 2e of 3e tijdvak als er geen Daisy-rom of spraaksynthese-pdf bestanden zijn van de examens uit Nederland)
  • grootschrift, indien is vastgesteld dat de standaardlettergrootte van 12 punten onvoldoende is.

 

Wat moet u doen?

  1. Dien uw verzoek voor een extra voorziening in via e-mail. Deze e-mail stuurt u naar landsexamens@ete.cw.
  2. Stuur een deskundigenverklaring mee van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater. In de verklaring moet staan welke extra voorziening u nodig hebt.
  3. De uiterlijke datum waarop u een verzoek kunt indienen, is dinsdag 29 oktober 2019.

Ziekte

Als u geen examen kunt doen omdat u ziek bent, dan geeft u dit uiterlijk op de ochtend van het examen telefonisch door via +5999 434-3765. Daarnaast kunt u uitstel aanvragen via een e-mail naar landsexamens@ete.cw. U moet hiervoor een originele brief van een arts meesturen met uw mail. Uw verzoek en doktersbrief moeten binnen 24 uur na af de afmelding voor het desbetreffende examen zijn gemaild. Als u uitstel krijgt, kiezen we, in het geval van een commissie-examen, samen met u een nieuwe datum. In het geval van een schriftelijk centraal examen zal u worden ingedeeld in het 2e tijdvak.