ETE Leerlingvolgsysteem

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Afname van de volgtoetsen

Direct leerling in beeld en actie ondernemen!

Op dit moment zijn er volgtoetsen voor het educatiegebied Rekenen & Wiskunde en zijn volgtoetsen voor de educatiegebieden Papiamentu en Nederlands volop in ontwikkeling.
Het volgtoetsenpakket Rekenen & Wiskunde bestaat uit zeven toetsen: één toets voor medio groep 6 (M6) en één voor medio groep 7 (M7) en daarnaast vijf eindtoetsen (E3 t/m E7) voor de groepen 3, 4, 5, 6 en 7.
De afname van de M-toetsen vindt halverwege het schooljaar plaats (januari/februari) en de E-toetsen aan het eind van het schooljaar (mei/juni).
Na de afname worden de resultaten ingevoerd in het digitaal portaal en volgt de fase van signaleren, analyseren, plannen en handelen.
Tijdens deze fase bekijken de leerkrachten in hoeverre de leerlingen de verschillende leerdoelen beheersen, zodat ze, in combinatie met aanvullend vergaarde informatie, een plan van aanpak kunnen opstellen om ontstane hiaten weg te werken. Wanneer een leerling de toets op alle onderdelen heel goed heeft gemaakt, kan men deze leerling uitdaging bieden door lesmateriaal op een hoger niveau aan te bieden.