ETE Leerlingvolgsysteem

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

De Volgtoetsen (VT) zijn er voor de docenten:

Hoe kunnen de Volgtoetsen u helpen?

Met de VT kunt u formatief meten: dat betekent dus de stand van zaken opnemen bij de leerling op bepaalde momenten in zijn of haar ‘loopbaan’ in het FO. Met een tijdige waarneming kan de leerkracht samen met de leerling het leerproces en de ontwikkeling van de leerling bijsturen waar nodig.

Het gaat bij de VT expliciet niet om cijfers geven! U en wij geven dus geen beoordelingen over de leerling. De VT zijn dus geen summatieve (= selecterende) toetsen. U moet de VT vooral zien als een integraal onderdeel van uw onderwijs: u verzorgt het en de metingen van de VT zijn dus formatief: diagnostisch, voor u en voor de leerling.

Het gaat om kwalitatief volgen: informatie uit een toets combineren met andere informatie zoals uit het onderwijsproces en daaruit een beeld vormen over de ontwikkeling van een leerling, klas, school.

Het gaat om het kwalitatief volgen van uw leerlingen