Diplomawaardering

Wat is uw diploma waard?

Behandeltijd, kosten en betaling

In onderstaand schema vindt u informatie over de aanvrager, kosten, behandeltermijn en betaal- wijze.

 

Aanvrager Kosten Behandeltermijn Betaalwijze
Werkgever fl. 150,00 per diploma-aanvraag Zes weken na ontvangst van de aanvraag. Betaling bij MCB Rekeningnummer 31968306, algemene middelen van de overheid ten name van ministerie van OWCS Curaçao Vermeld bij betaling de achternaam en geboortedatum van de aanvrager en de afkorting van dit proces: DIW
Diplomahouder fl. 75,00 per diploma-aanvraag

Aan bovenstaande behandeltermijn kunt u geen rechten ontlenen.