Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Centrale examens 2021

Dagelijks na afname van het examen worden om uiterlijk 18.00 uur de examenopgave en het correctievoorschrift (CV) op de website gepubliceerd. Indien nodig, zal na evaluatie van eventueel ontvangen commentaar op de examens een aanvulling op het correctievoorschrift uitgaan. Die wordt dan ook gepubliceerd.

Corona-effecten
De kandidaten krijgen dit jaar bij een aantal vakken een examen waarop het jaartal 2020 staat. Deze examens waren vorig jaar al gedrukt, maar worden, i.v.m. het niet doorgaan van het Centraal Examen in 2020 door de coronapandemie, nu pas gebruikt. Hier op de website staat op deze examens wel het juiste jaartal, dus 2021

  • HAVO 1e tijdvak CSE
  • VWO 1e tijdvak CSE
  • VSBO CSE PBL, PKL, TKL 1e tijdvak
Datum Examen Opg CV  Aanv. CV
10 mei 2021 Nederlands Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


11 mei 2021 Papiamentu Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


12 mei 2021 Geschiedenis Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


19 mei 2021 Spaans Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


21 mei 2021 Aardrijkskunde Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


 Aanv. CV / Erratum 
24 mei 2021 Informatica Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


Datum Examen Opg CV  Aanv. CV
10 mei 2021 Nederlands Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


11 mei 2021 Papiamentu Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


12 mei 2021 Geschiedenis Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


21 mei 2021 Spaans Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


24 mei 2021 Informatica Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


27 mei 2021 Aardrijkskunde Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage


Datum Examen Opg CV  Aanv. CV
12 mei 2021 Zorg & Welzijn TKL Opgavenboek

12 mei 2021 Hospitality Koken & Serveren TKL Opgavenboek

12 mei 2021 Administratie & Commercie TKL Opgavenboek

12 mei 2021 Techniek Algemeen TKL Opgavenboek

17 mei 2021 Nederlands TKL Opgavenboek
Bijlage


25 mei 2021 Economie PBL Opgavenboek

25 mei 2021 Economie PKL Opgavenboek

26 mei 2021 Papiamentu PBL Opgavenboek
Bijlage

26 mei 2021 Papiamentu PKL Opgavenboek
Bijlage

27 mei 2021 Engels PBL Opgavenboek
Bijlage

27 mei 2021 Engels PKL Opgavenboek
Bijlage

28 mei 2021 Wiskunde PBL Opgavenboek
28 mei 2021 Wiskunde PKL Opgavenboek
Uitwerkbijlage

31 mei 2021 Biologie PBL Opgavenboek
Bijlage

31 mei 2021 Biologie PKL Opgavenboek
Bijlage
Uitwerkbijlage1 juni 2021 Spaans PBL Opgavenboek
Bijlage

1 juni 2021 Spaans PKL Opgavenboek
Bijlage

1 juni 2021 Spaans TKL Opgavenboek
Bijlage