ETE Digitale Portaal

Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Direct uitslag op de volgtoetsen!

Zoals inmiddels bekend, kunt u zelf de resultaten van uw leerlingen op de verschillende Volgtoetsen invoeren in het digitale portaal dat we voor u ontwikkeld hebben.

Op die manier krijgt u zo snel mogelijk de rapportages terug en kunt u ook zo snel mogelijk uw onderwijs voor uw leerlingen (her)inrichten.

Daarmee krijgen uw leerlingen de best mogelijke ondersteuning om eventuele nadelige gevolgen van de COVID-19 maatregelen snel te herstellen.

De leerlingrapportages van de afnames van E6 en E7 in september 2020 zijn dan ook binnenkort zichtbaar in het systeem. Van de leerlingrapportages van E3 t/m E5 zijn vooralsnog alleen de ingevoerde resultaten zichtbaar. Voor alle groepen geldt dat de rapportages (leerling, groep, school) digitaal naar de scholen worden gestuurd.

Het is belangrijk dat de resultaten op deze toetsen zo spoedig mogelijk worden ingevoerd in het digitale portaal, want het is vooral in het belang van de leerlingen om zo spoedig mogelijk de rapportages te ontvangen zodat de leerling gericht extra begeleiding kan krijgen