Diplomawaardering

Wat is uw diploma waard?

Diplomawaardering

Wat is een buitenlands diploma waard op Curaçao?

Met een diplomawaardering of indicatie van het onderwijsniveau laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is op Curaçao.

Het ETE waardeert in opdracht van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zowel nationaal als in het buitenland verworven diploma’s.
Bij de waardering stellen wij vast wat het niveau van het diploma is volgens onze onderwijsnormen en onderwijseisen. Vanwege een toenemende migratie en internationale uitwisseling van kennis en ervaring is de behoefte op dit gebied steeds meer voelbaar.

ETE werkt hierbij samen met de Nederlandse instanties die zich met diplomawaardering bezighouden (namelijk NUFFIC en IcDW).