Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Alle relevante informatie over de examens 2019

De examenperiode voor het vsbo is op 1 april jl. van start gegaan met de praktijkexamens voor de leerwegen praktisch beroepsgerichte leerweg (PBL) en praktisch kadergerichte leerweg (PKL). De schriftelijke centrale examens zijn op 7 mei jl. van start gegaan.

Hier vind je alle informatie over de examens, het rooster, de uitslagdatum.

De examenopgaven en uitslagen (correctievoorschriften) publiceren we normaal gesproken in mei, na afloop van de examens.