Het is namelijk een hulpmiddel dat aangereikt wordt aan de scholen en de leerlingen vanuit de overtuiging dat goed zicht krijgen op de ontwikkelingen van uw leerlingen belangrijk is om de leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.

Daarmee vergroten we de kansen van alle leerlingen in het FO op een succesvolle ontwikkeling.

Vanuit die optiek is het dus zinloos om de leerlingen te gaan ‘trainen voor de toets’. Met alleen maar oefenen van toetsopgaven bereiken we alleen maar dat onze leerlingen ‘trucjes’ en opgaven van buiten gaan leren om zo hoog mogelijk te kunnen scoren op de VT. We bereiken daarmee niet wat we eigenlijk willen bereiken: kennis, inzicht, begrip en vaardigheden verwerven (op een wijze) zoals die in de kerndoelen staan omschreven