In het kort

Hebt u geen diploma van vsbo-tkl, havo of vwo? En wilt u dit wel halen, maar u bent niet ingeschreven in het reguliere onderwijs? Dan biedt de overheid een alternatieve mogelijkheid om deze diploma’s te halen, namelijk middels het landsexamen. Een landsexamen is gelijkwaardig aan een examen van een gewone school.

Landsexamens zijn examens die worden gefaciliteerd door een door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) ingestelde commissie, te weten de Landsexamencommissie. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), uitvoerende organisatie binnen het ministerie van OWCS, is verantwoordelijk voor de inhoud, de eisen en de afname van het landsexamen.