Gaat u niet (meer) naar het ‘gewone’ voortgezet onderwijs?

Via het landsexamen VO kunt u toch een diploma of certificaat halen voor vsbo-tkl, havo of vwo. Per jaar kunt u in één of meerdere vakken examen doen. Het landsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het commissie-examen.

Centraal examen
Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op ‘gewone’ scholen. Het wordt afgenomen in mei en juni.

Commissie-examen
Het commissie-examen vervangt de schoolexamens in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs. Voor de meeste vakken bestaat het commissie-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel. De schriftelijke commissie-examens worden afgenomen in januari, maart en april. De mondelinge examens worden in maart en april afgenomen.

Voor sommige vakken moet u vóór 2 februari een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Als u het werkstuk of de literatuurlijst niet of te laat inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge examen.