Samen voor kwalitatief goed onderwijs!

Wat is de procedure van diplomawaardering?

De procedure voor diplomawaardering bestaat uit twee delen: een administratieve en een inhoudelijke behandeling.

Administratieve behandeling

  • U levert de vereiste documenten in. Zie checklist.
  • U levert samen met uw verzoek het originele betalingsbewijs in.
  • Bij het inleveren van uw verzoek doen wij een authenticiteitscheck o.b.v. de originele documenten.
  • Is de aanvraag compleet? Dan wordt het inhoudelijk behandeld.
    Is de aanvraag niet compleet? Dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen totdat u de ontbrekende documenten inlevert.

Inhoudelijke behandeling

  • Het ETE beoordeelt de aanvraag en brengt een schriftelijk advies uit over het niveau van het diploma/onderwijs.
  • U wordt gebeld om het advies op te halen bij het ETE.
  • De behandelingstermijn is maximaal zes weken.

Volledigheid informatie

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en alle benodigde documenten inlevert inclusief het originele betalingsbewijs.

Geen waardering mogelijk

Soms wordt uw aanvraag inhoudelijk wel behandeld, maar blijkt een waardering niet mogelijk te zijn. In dat geval ontvangt u een bericht geen waardering. Hierin staat vermeld waarom een diplomawaardering niet mogelijk is. U ontvangt het betaalde bedrag dan niet retour.