Naturalisatietoets

Hoe kunt u Nederlander worden?

Uitslag


U ontvangt uw resultaten van de naturalisatietoets digitaal binnen zes weken na vaststelling van de uitslag.

Wanneer bent u geslaagd?

U bent geslaagd wanneer u alle toetsen (9), die behoren tot de drie onderdelen hebt, behaald.

Herkansing

Indien u één of meerdere toetsen niet op het vereiste niveau hebt afgerond, kunt u deze herkansen. U dient zich hiervoor opnieuw in te schrijven. Er gelden speciale tarieven voor deze herkansingen. U kunt het overzicht examenkosten hier downloaden. (volgt)

Certificaat aanvragen

Bent u geslaagd voor alle negen (9) toetsen van de naturalisatietoets? Dan kunt u uw certificaat aanvragen binnen drie werkdagen nadat u uw uitslag hebt ontvangen. Hiervoor dient u het formulier afgifte certificaat te mailen naar naturalisashon@ete.cw. (volgt) Afgifte van certificaten vindt plaats tussen 6 á 8 weken na de datum van uitslag.

Met het certificaat Naturalisatietoets en de overige voorwaarden en vereisten waaraan u dient te voldoen, kunt u vervolgens bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao uw verzoek voor naturalisatie indienen.