Uitslag

U krijgt de uitslag van uw commissie-examens in april 2022 en van het 1e tijdvak van het CE in juni 2022. De uitslag van het 2e tijdvak wordt eind juni 2022 bekend gemaakt.

Wanneer bent u geslaagd?

In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement 2022 landsexamens vo, artikel 15.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u bij uw uitslag van het 1e tijdvak een herkansingsformulier. Met dit formulier (volgt nog) kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen vinden plaats in juni (het 2e tijdvak).

Voorwaarden herkansing

  • U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma, en
  • U mag geen herkansing doen voor profielverbetering.

Wat mag u herkansen?
 In geval van volledig examen mag u herkansen voor:

  • 1 CE
  • 1 CIE, alleen het onderdeel dat onvoldoende is
  • het sectorwerkstuk vsbo, profielwerkstuk havo, vwo

In geval van deel- en aanvullend examen mag u herkansen voor:

  • alleen 1 CE

Inzage examen

Een mondelinge toelichting op het mondelinge CIE is mogelijk en de schriftelijke CIE’s en CE’s kunt u inzien op het ETE. U moet daarvoor binnen 1 week na de uitslag een verzoek per mail indienen via landsexamens@ete.cw

U vindt de inzageprocedure in het Examenreglement 2022 vsbo, havo, vwo.

Diploma aanvragen

Bent u geslaagd voor alle examens? Dan kunt u uw diploma aanvragen. Dat kan alleen als u uw laatste vak hebt gehaald met een landsexamen. 

Na het ontvangen verzoek zal de landsexamencommissie een diploma-onderzoek instellen. Een diploma-onderzoek betekent dat met alle resultaten vastgesteld wordt of iemand aan alle uitslagregels en eisen voldoet om in aanmerking te komen voor een landsexamendiploma. 

De behaalde resultaten mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Bovendien moet u voldoen aan de uitslagregels van het jaar waarin u het diploma aanvraagt. Controleer eerst of u alle vakken (vakkenpakket) hebt gehaald die nodig zijn voor het diploma. 

Wat moet u doen?

  1. Dien een gewaarmerkte cijferlijst en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs in.
  2. Stuur het formulier diploma-onderzoek binnen 1 week na ontvangst van uw uitslag met de benodigde bewijsstukken en een kopie van uw legitimatiebewijs.