Voortgezet onderwijs

Samen voor kwalitatief goed onderwijs

Gelijke kansen voor iedere leerling

Valide en betrouwbare examens

Het ETE ontwikkelt een groot deel van de centrale examens (CE) voor het vsbo, havo en vwo. Het ETE ontwikkelt de vragen en opdrachten samen met vakdocenten uit het werkveld. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op conceptexamens, nemen proefexamens af en schatten in hoe moeilijk het examen is.

Centrale examens worden ontwikkeld vanuit de eindtermen c.q. de onderwijsdoelstellingen. Centrale examens beogen op een eenduidige manier voor alle leerlingen vast te stellen in welke mate de doelen (de exameneisen) zijn bereikt. De centrale examens zijn een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitsborging en leveren een bijdrage aan de waarde en het civiel effect van het diploma.